Ressurser

RHEINZINK optimiert ständig und fühlt sich ökonomisch nachhaltig verpflichtet: Energiemanagement, Wasser-Ressourcen und Workflow-Verbesserungen

Bæredyktig ressursforbruk

Når det gjelder et bæredyktig ressursforbruk har vi fokus på at forbedre de tekniske og fysiske rammer. Vi har som erklært mål at holde våres kunnskap og image på et høyt nivå. Det samme gjelder for våres miljøstyring i henhold til den internasjonale miljøstyringsstandard ISO 14001, våres energistyring (ISO 50001), våres vannstyringssystem og våres fokus på nytenkning.

Virksomhetens egen miljøgruppe for grønne besparelser har blant annet gjennomført følgende prosjekter i de seneste år:

  • Takket være energieffektiviseringsprosjekter ble energiforbruket i løpet av de siste 5 årene redusert med ca. 4000 MWh og dermed også CO2-utslippet redusert med ca. 2360 t. Det tilsvarer det årlige energibetingede CO2-utslippet til ca. 400 topersonshusholdninger.
  • Bruken av bruksvannanlegg og andre tiltak har redusert det årlige vannbehovet med ca. 20 %.
  • Investeringene i energi- og miljøprosjekter har i løpet av de siste 4 årene utgjort ca. 800 000 EUR.
RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440