Soziale Nachhaltigkeit: Wichtiger Bestandteil des CSR-Managements und für RHEINZINK selbtsverständlich. Wir pflegen Partnerschaften zu Kunden, Lieferanten und unseren eigenen Mitarbeitern.

Sosial bæredyktighet

Vi legger stor vekt på gode relasjoner til våre kunder og leverandører og betrakter våre ansatte som et viktig potensial. De lønnes ikke bare etter tariff, men har også mange muligheter til å finne en passende likevekt mellom kravene i arbeidshverdagen og familiære behov. At våre ansatte er fornøyde, gir seg utslag i høyt personlig engasjement og en svært stabil stab.

Også vår tilknytning til Tyskland som hovedsete regner vi som bærekraftig. I over 45 år har vi trofast holdt til i Datteln, i utkanten av Ruhrområdet. Våre produkter tilbys og selges via avdelinger og datterselskaper i 30 land. Vi snakker kundenes språk, produserer etter kundeønske og tilbyr skreddersydd service.

Vår bærekraft er dokumentert med CSR-sertifikatet (Corporate Social Responsibility) i henhold til den internasjonale standarden ISO 26000.RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440