Regenwasser ganz praktisch weiter genutzt werden: Versickerung über Mulden, Regentonnen oder für die Toilettenspülung. Mit Regenrinnen aus RHEINZINK ist das ohne Bedenken möglich.

Overvannshåndtering

Infiltrasjon av regnvann i sinkdekkede tak via drensbrønner og infiltrasjonsgrøfter regnes som fullstendig risikofritt når de tekniske forskriftene og bygningsbeskrivelsene overholdes.

Hvorfor er infiltrasjonen risikofri? I utallige internasjonale forskningsprosjekter har uavhengige institusjoner de siste ti årene undersøkt mulige følger av sink i overvann. Resultatet er entydig: Det har ingen ulemper eller skadelige effekter.

  • Sink er ett av de 10 vanligste grunnstoffene i jordskorpen. Det finnes derfor en naturlig bakgrunnskonsentrasjon i luften og i bakken. I vann, luft og jord er det en naturlig konsentrasjon av sink.
  • Etter jern er sink det nest viktigste sporstoffet og livsviktig.
  • Sinkinnholdet i overvannet som er føres bort av RHEINZINK-takflatene holder seg dokumentert på drikkevannsnivå. Verken EU-direktivene for drikkevann eller den tyske drikkevannsforordningen angir noen grenseverdier for sinkinnhold. 
  •  Den naturlige erosjonen av taktekkingsmateriale er i løpet av de siste 15 årene gått betydelig tilbake for sinktak på grunn av den massive reduksjonen av "surt regn" og den derav kontinuerlig forbedrede luftkvaliteten.
  • Aktuelle offentliggjøringer fra det tyske miljødepartementet (UBA) beskriver hvordan bare 2 % av den totale sinktilførselen til miljøet stammer fra sinkflater i bygningsskallet. Andelen som når bakken er under 0,5 % og dermed enda mindre og helt uskadelig.
  • Den største andelen av sinktilførsel til bakken eller vassdrag er ikke  biotilgjengelig, fordi det foregår en naturlig binding av metallet til leirmineraler, jernoksider og organiske substanser.

Bruk av regnvann

En annen mulighet for miljøvennlig, naturlig omgang med regnvann er anlegg for oppsamling og lagring av regnvann. Spekteret omfatter alt fra den gode, gamle regntønnen til standariserte, morderne regnvannsanlegg som rørlagre og sisterner. Avhengig av brukskrav finnes det systemer i forskjellige størrelser og av forskjellig beskaffenhet.

Det er alltid mulig å bruke regnvannet der det ikke er krav om drikkevannkvalitet: Til utendørs vanningsanlegg, vanning av planter, til toalettspyling og bruk i vaskemaskinen.

EPD og sertifikater

RHEINZINKs miljøegenskaper er vurdert og sertifisert av uavhengige institutter.

Mer...

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440