EPD og sertifikater

IBU miljøprodukterklæring (Environmental Product Declaration EPD) iht. ISO 14025 type III og EN 15804

Allerede på slutten av 1990-tallet ble hele syklusen til materialet RHEINZINK underlagt en omfattende vurdering utført av et utvalg fra det tyske Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) og erklært som miljøvennlig byggeprodukt i henhold til ISO 14025 type III. Fra januar 2013 er vi, som en av de første metallprodusentene i verden, tildelt miljøerklæringer iht. standarden EN 15804 (bærekraftige byggverk  –  miljødeklarasjoner – grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer) for våre produktlinjer PATINA LINE, PROTECT LINE og INTERIEUR LINE.

EPDs iht. ISO 14025 type III og EN 15804 utgjør datagrunnlaget for den økologiske vurderingen av et bygg, f.eks. i forbindelse med et miljøregnskap innenfor rammen av det tyske sertifiseringssystemet DGNB.

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

BRE - global miljøprofil og og globalt miljøsertifikat

Den britiske bærekraftvurderingen av bygg, BREEAM "BRE Environmental Assessment Method" er for tiden den ledende  og mest utbredte byggsertifiseringsmetoden.

RHEINZINKs plater og coils er sertifisert som miljøvennlige byggeprodukter av BRE Global (British Building Research Establishment Ltd.). Grunnlaget for vurderingen er som ved EPD-er en analyse av materialets livssyklus fra "vugge til grav". Miljøpåvirkningen regnes om til "økopoeng" per tonn materiale. The annual environmental impact of an inhabitant of Western Europe equals 100 ecopoints.

Totalvurderingen foregår på elementnivå, dvs. at alle andre materialer som er nødvendige for 1 kvm tak eller fasade, suppleres. Samtidig tas det hensyn til transport, vedlikehold, levetid og nødvendige prosesser ved bruksslutt for å beregne miljøpåvirkningen basert på en økonomisk levetid på 60 år ("vugge til grav"). Resultatet vises i økopoeng per m², og oversettes til klassifiseringer fra A+ til E som er lette å tolke. 

RHEINZINK-taktekkinger og -fasadekledninger i stående falseteknikk er tildelt den beste klassifiseringen, A+. Disse og andre vurderinger for tak- og fasadeelementer med RHEINZINK finner du i den gratis nettdatabasen www.greenbooklive.com. Gå til Search all GBL, og skriv inn RHEINZINK under Company Name.

C2C - Cradle to Cradle-sertifikat

Siden 2009 har RHEINZINK vært sertifisert etter kriteriene Cradle to Cradle – vugge-til-vugge. Vugge-til-vugge bygger på filosofien om at alle materialer inkl. restmaterialene skal kunne omsettes til nye produkter uten kvalitetstap, og inneholder dermed livssyklustankegangen fra materialutvinning til ny bruk. I motsetning til betydningen av resirkulering eller gjenvinning er grunnlaget for vugge-til-vugge at et materiale får igjen sine opprinnelige verdier og brukes til et nytt, minst likeverdig produkt (oppvinning eller upcycling) og ikke brukes på andre, mindreverdige måter (nedvinning eller downcycling) eller sågar bare kan kastes.

Ved å tilstrebe dette tekniske og biologiske kretsløpet unngår man avfall og belastning på miljøet. I tillegg er det et krav at det ikke skal oppstå giftige stoffer mens et materiale brukes, ved tilbakeføringen eller ved gjenvinningen til et nytt produkt.

Taktekkinger og fasadekledninger har fått statusen "Bronze" fra instituttet MBDC. Vugge-til-vugge-sertifiseringen gjelder alle RHEINZINK-tak og fasadeprodukter inklusive det komplette takrennesystemet PATINA LINE. MBDC foretar hvert år kontroll av plasseringsstatusen og ny vurdering. Sertifiseringen etter kriteriene for vugge-til-vugge tilsvarer kravet til miljøvennlig handling i bedriften RHEINZINK.

www.braungart.com

Umwelt-Produktdeklarationen
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18


BREEAM sertifikat
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
BRE Certificate
281 KB PDF English 21.01.16


Download BREEAM-NOR ECO

Download BREEAM-NOR ECO
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
ECO CLASSIC
120 KB PDF Norsk 19.06.19
  
ECO prePATINA
120 KB PDF Norsk 19.06.19


C2C sertifikat
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
645 KB PDF English 10.10.17
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
645 KB PDF English 10.10.17


Overvannsstyring

Finn ut mer om styring eller bruk av overvann ved hjelp av sinktak fra RHEINZINK.

Mer...

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440