Økonomi

RHEINZINK optimiert ständig und fühlt sich ökonomisch nachhaltig verpflichtet: Energiemanagement, Wasser-Ressourcen und Workflow-Verbesserungen

Økonomisk bærekraft

For oss er det viktig å opprettholde og øke den fysiske kapitalen innenfor rammen av økonomisk bærekraft. Det er vårt uttalte mål å holde kunnskapsnivået og imaget vårt på et høyt nivå. Det samme gjelder vår miljøstyring i henhold til den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001, vår energiledelse (iht. ISO 50001), vårt vannøkonomisystem og vår innovasjonsånd.

Vårt bedriftsinterne økoprofitt-miljøteam har i de siste årene realisert blant annet følgende prosjekter:

  • Takket være energieffektiviseringsprosjekter ble energiforbruket i løpet av de siste 5 årene redusert med ca. 4000 MWh og dermed også CO2-utslippet redusert med ca. 2360 t. Det tilsvarer det årlige energibetingede CO2-utslippet til ca. 400 topersonshusholdninger.
  • Bruken av bruksvannanlegg og andre tiltak har redusert det årlige vannbehovet med ca. 20 %.
  • Investeringene i energi- og miljøprosjekter har i løpet av de siste 4 årene utgjort ca. 800 000 EUR.
RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440