Vårt ansvar for miljøet

RHEINZINK, en del av Grillo Group, produserer titansink med forskjellige overflater ti tak, fasader og tavavvanning.
Firmaet, som er grunnlagt i 1966, har sin produksjon i Datteln, Tyskland, og selger sine produkter over hele verden

Samsvaret mellom prosesser og kontinuerlige forbedringer  innen miljø beskyttelse og energieffektivisering er viktige aspekter for RHEINZINK .
Følgende punkter er spesielt viktig for oss:

  • Samhørighet med relevante miljømessige Reguleringer har top prioritet. Til det brukes
    det et dertil egnet kvalitetssikringssystem

  • Vi er pålagt til å kontinuelig utvikle og forbedre  firmates miljømessige aspekter. Vi implementerer miljøvennlige og avansert teknologi for å sikre en bærekraftig handtering av våre ressurser

  • Vi tar de nødvendige skritt for å unngå miljømessig forurensing. Hvor dette ikke er mulig arbeides det hardt med å begrense miljøfarlig utslipp

  • En følelse av ansvar i forhold til miljø og energieffektiviering er gitt til ansatte på alle nivåer. Ansatte skoleres her kontinuerlig og skal bidra i en kontinerlig forbedring innen miljø og energieffektivisering

  • Ved produktutvikling vil alle miljøaspekter bli vurdert før et produkt føres videre i utviklingsprosessen

  • Spesielt er energi forbruket et meget viktig punkt som følges nøye med  gjennom hele prosessen

  • Offentligheten mottar all den informasjon som trengs for å forstå de miljø messige konsekvensene firmaets aktiviteter utgjør.Vi opprettholder dialog med våre kunder og  brukere og arbeider tett med myndighetene

  • Vi påser også at vårer samarbeidspartnerer også følger tilsvarende miljømessige standarder

Datteln, Tyskland 01/10/2015

 

 

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440