Transport og lagring på stedet

RHEINZINK må alltid transporteres og lagres tørt og lufting. Når det lagres på byggeplassen, vennligst unngå å legg våte presenninger eller plastfolie over materialet, da dette kan føre til hvitrust dannelse på materialet.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker materialet vårt:

  • Hold materialet tørt og lufting selv om det er
    dekket til
  • Oppbevar på paller på tørt underlag
  • Transporteres tildekket på tørre paller
  • Håndtering og fingeravtrykk
  • Når du håndterer materialet vårt i alle stadier, anbefaler vi alltid bruk av hansker. Dette vil unngå at svette og fingermerker kommer på overflaten av materialet.

Håndtering og fingeravtrykk

Når du håndterer materialet vårt i alle stadier, anbefaler vi alltid bruk av hansker. Dette vil unngå at svette og fingermerker kommer på overflaten av materialet.

Beskyttelses folie

Hvis platene eller coilene er foliebelagt, må du sørge for at folien fjernes umiddelbart etter montasje. Vennligst unngå å fjerne folien delvis, da dette kan føre til at fuktighet blir fanget under folien og hvitrust kan oppstå på overflaten.

Lagres tørt

RHEINZINK må lagres i et tørt, og godt ventilert lokale for å sikre at materialet ikke blir vått og utvikler hvit rust på overflaten. Dette gjelder både på lageret  og lagring på byggeplass.

Hvis fuktighet trenger inn i coilene og  mellom platene, er det svært vanskelig å tørke dem. Kondensasjon, høy luftfuktighet og dugg kan også påvirke materialet. Hold det tørt.

Ved kaldt vær

Når du arbeider med sink, blir materialet kladsprøtt ved materialtemperaturer under 10◦C. Dette kan påvirke bøyning og forming av materialet og kan føre til overflatefrakturer og sprekker. Varm alltid materialet med et varmt luftgass når du arbeider med det under kalde forhold.

Bøying og forming av sink

Når du bearbeider materialet vårt vær oppmerksom på å bruk riktig knekkeradius.

På alle våre produkter gjelder følgende:
opp til 1,0mm tykkelse: Knekkeradie= 1,75mm
Over 1,0mm; Knekkeradie 1,75mm x t (mm)

 

 

Metallbeskyttelse

Hvis man ikke kan unngå bruk av materialer
som påvirker RHEINZINk kan et beskyttelses middel benyttes slik at reaksjoner ikke oppstår.

RHEINZINK har utarbeidet mange
informasjonsskriv rundt bruk av materiale, rengjøring, behandling. Last ned de du trenger fra vår liste.

Download
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
Application News - Processing guidelines for RZ surface qualities
64 KB PDF English 03.12.18


RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440