RHEINZINK-CLASSIC

The natural material in
its most original form

More

RHEINZINK-artCOLOR

Unlimited design in
a variety of colors

More

RHEINZINK-prePATINA

  • Naturlig forpatinert oveflate i enten Bluegrey eller i Graphitegrey
  • Naturlig materiale
  • Utvikler en naturlig patina
  • 100 % resirkulerbar -igjen og igjen
  • Lett å profilere og forme
  • Fullt takavvanningsprogram
  • Stort spekter i plater og coils

 

 

RHEINZINK-prePATINA - Verdens eneste natulige forpatinerte overflate

Alle RHEINZINKs tiansink produkter tilfredstiller kriteriene ihht. NS EN 988 og er er ihht. de strenge krav stilt av Tüv RHEINLAND Quality Zinc kriterie katalog. Plater og coils i prePATINA er tilgjengelig i Bluegrey og Graphitegrey.

Bare RHEINZINK har en spesiell prosess der den blågrå eller grafittgrå farge av den naturlige patina oppnås naturlig i produksjon. Som oppfinnere kalte vi denne unike picklingprosessen "pre-weathering" eller forpatinering som vi sier på norsk.. Nesten umerkelig for det menneskelige øye, skaper atmosfæriske påvirkninger over tid en naturlig beskyttelsespatina som beskytter produktet i hele dens levetid.

RHEINZINK er et unikt materiale som kan brukes i forskjellige klimasoner rundt om i verden. Dens bruk på verdensberømte prosjekter fremhever betydningen av dette materialet blant andre metaller. Når det er installert, står materielt tidløst og krever nesten ingen vedlikehold i hele dens levetid. Dannelsen og utseendet til patinaen er avhengig av det lokale klimaet og virkningen av regnvann på overflaten. Områder som ikke er fullt utsatt for vær og vind, som beskyttede fasader eller utvendige himlinger, vil patineres forskjellig.

Den salte atmosfæren lands kysten kan påvirke alle overflater, inkludert sink. RHEINZINK-prePATINA materiale patineres forskjellig på grunn av saltet i luften og avrenning fra regnvann. Dette vil integreres i den naturlige patina og bli en del av patineringsprosessen etter hvert som materialet patineres. På vårt mørkere materiale RHEINZINK-prePATINA Graphitegrey er disse forekomster mer synlige. De vil ikke påvirke funksjonen eller forventet levetid for materialet når det brukes på tak eller fasader. Vi kan ikke kontrollere denne prosessen så det er viktig at man er klar over dette ved valg av en mørkere overflatetype.

På forespørsel kan plater og coils av RHEINZINK-prePATINA Bluegrey leveres med en beskyttende folie som alltid påføres på RHEINZINK-prePATINA-Graphitegrey plater og coils. Denne produktlinjen inkluderer RHEINZINK-takrennesystem, samt RHEINZINK-produktspekteret for tak- og fasadebekledning.

 

 

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440