Sinkens historie

Innledning

Lenge før metallet sink ble oppdaget, ble sinkmalm brukt til fremstilling av kobber-sink-legeringen messing og sinksalter til medisinske formål. Gjenstander av messing er kjent fra Babylon og Assyria fra det 3. årtusen før Kristus, fra Palestina fra perioden 1400 til 1000 f.Kr.

Første gang sink ble tilsatt kobber, er påvist fra tiden rundt 500 f.Kr. i et smykke som ble funnet på Rhodos. Selv om sink fra den tiden for eksempel ble brukt til fremstilling av messing, gikk det ennå mange hundre år før det kunne identifiseres som et metall. Begrepet "sink“ ble først etablert på 1600-tallet med gjenoppdagelsen av materialet.

Siden sink i naturen utelukkende forekommer i forbindelser med andre stoffer, skjedde fremstillingen i begynnelsen fra sinkkarbonat, et sinksalt. Sink egnet seg særlig til legeringer med andre metaller og ble derfor først brukt som en bestanddel i mynter. Sinkmalm har riktig nok vært i bruk siden bronsealderen, likevel forstod man først mye senere at sink er et grunnstoff. Frem til slutten av 1700-tallet ble sink for det meste importert fra India og ble regnet for å være svært dyrt.

Tidlig fremstilling og bruk i India og Kina

Rundt år 1200 e.Kr. ble metallisk sink fremstilt i India. Prosessen er beskrevet som fremstillingen av et nytt, tinnliknende metall. Sinkmalmen ble oppvarmet indirekte med trekull i en lukket smeltedigel. Det oppstod sinkdamp som så ble ledet til en kondenseringsbeholder under smeltedigelen, der den ble avkjølt av luften rundt. Slik ble det dannet metallisk sink (figur 1).

Venezianeren Marco Polo (1254–1324) beretter om fremstilling av sinkoksid i Persia. Perserne brukte den gang en løsning av  sinkvitriol (ZnSO4×7H2O) til behandling av øyebetennelser. Sinksulfat (ZnSO4) brukes også i dag innen medisinen som adstringens og antiseptikum.

I år 1374 forsto inderne at sink var et nytt metall, det åttende kjente på den tiden. Allerede da var det en begrenset sinkproduksjon og tilsvarende handel ...

Den fullstendige artikkelen kan du laste ned som pdf-fil.

 

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 9265 3500