Leder

I fjor ble vi vitne til en stor nyhet fra Sintef Byggforsk. De har sammen med VBL jobbet frem en glimrende bok til bruk på verksted og byggeplass.  Beslag – figursamling for byggeplass er et meget godt verktøy for blikkenslagere som jobber med diverse løsninger på deres beslagsarbeider. Med denne boken har man komme enda nærmere en slags bestemt standard for utførelse av forskjellige avslutninger og beslagsløsninger.

Det finnes helt sikkert løsninger alle ikke er enige om men det skulle bare mangle, Norge er et langstrakt land med mange forskjellige tradisjoner.  Allikevel tror jeg at dette er et godt verktøy for alle utførende.

Nå skal det også sier at det er en del feil i boken sett ut i fra RHEINZINKs ståsted. Feil som MÅ rettes opp i neste versjon.

Vi snakker da om feil under hovedprinsipper hvor Sintef under punkt 1,8 Skjøting, skriver at sink har en termisk  utvidelseskoeffisient på hele  2,9 mm pr. meter. Det riktige svaret her er 2,2mm – en vesentlig forskjell. Vi har en lavere verdi enn Aluminium.

I tillegg skriver de under punkt 1.9 Samvirke mellom metaller og andre materialer at sink er uheldig sammen med stål (Uheldig). Hva slags stål? Ikke galvanisert stål, ikke belagt stål så hva slags stål er det da snakk om?

Når man så skriver tilsvarende om aluminium (Mindre god) så må vi igjen korrigere dem. Titansink går godt sammen med aluminium, i alle fall den aluminium som brukes i byggebransjen i dag både som vindus-, fasade- og underkonstruksjonsmateriale.

Dette er viktig at Sintef Byggforsk korrigerer og vi har sendt inn våre anmerkinger til VBL og håper at de vil sende dette videre.

MEN, det er en god bok og vi anbefaler alle blikkenslagere og arkitekter å ha en på pulten sin. Et godt verktøy.

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440