Flimmer og bølgedannelser på overflater med båndtekket titansink kledning

Selv plane plater av sink har et mindre spill i overflaten og dette spillet kan enten minskes eller fremheves alt etter ønske og behov. I denne artikkelen skal vi prøve å gi noen svar på mange av spørsmålene rundt dette temaet.

Generelt kan vi si at alle plane plater utført med sink har et spill eller en overflate med flimmer. Dette spillet vises mer eller mindre grad i form av flimmer i overflaten (små bølgedannelser) – avhengig av været, synsvinkel, alder og overflate. Dette flimmeret synes aller mest på blanke overflater men vil avta ettersom patineringsprosessen tres i kraft. På forpatinerte overflater vil det også være tilstede men synes desto mindre pga. den matte overflaten. Selv om en plate er helt rett så vil en blank overflate tydelig vise retningsendringer i materialet. Dette ser man lettest i skjøter hvor f.eks. to plater hakes fast i hverandre og de to rankene falses inn i hverandre. En lett retningsendring skjer og fra gitte vinkler og værsituasjoner kan det se veldig «flimrete» ut.

Flimmer eller lett bølgedannelser i materialet titansink er naturlig og materialet skal ha lov til å flimre litt. Dette skjer delvis fordi sink er et mykt materiale og ved temperaturendringer beveger materialet seg svakt og da dannes det små bølger.

Oppstår det store bølgedannelser skyldes dette mest sannsynligvis utførenes noe stramme sammenfalsing av rankene.  Falser og skjøter skal IKKE bankes eller falses helt tett eller stramt sammen, la det være litt plass slik at materialet kan bevege seg.

Avklar det med arkitekten
Oftest er det arkitekten som setter premissene for fasadens utseende. Enten via NS 3420 på Utseende klasser på overflate av falsede kledninger eller at det spesifiseres i anbudspapirene.
I NS 3420 finner vi kapitlet som omhandler utseendeklasser for falsede overflater. Her er et kort fortalt 3 klasser:

E1    Særskilt høye krav til utseende, ingen synlige brister, ingen gjennomslag fra underlag, ubetydelig verktøymerker, ubetydelig riper og ubetydelig med bulker
E2    Normal god håndverksmessig utførelse,     ingen synlige brister, ingen gjennomslag fra underlag, i litengrad verktøymerker, i litengrad riper og i liten grad bulker.
E3    Lave krav til utseende, tetthet sjiktet er det viktigste.

Om det ikke er nevnt i anbudspapirene går mange ut i fra at det er ca E2 som gjelder. Det er vel det man da også har priset. Det kan derfor være lurt å ta dette opp med entreprenør og arkitekt i forkant slik at man unngår ubehageligheter.

Ja, det er riktig at arkitekten sla bli bedre til å beskrive, like viktig som at utførende så tidlig som mulig rådfører seg med dem og hva som er intensjonen og hvilket uttrykk arkitekten ønsker.

Hvordan minske flimmer på en båndtekket kledning?

Hvis arkitekten ønsker en flimmer fri båndtekket fasade så kan det løses på følgende måte:

-    Benytte platemateriale fremfor coilmateriale
-    Knekke falsene i knekkemaskin fremfor å kjøre dem gjennom en falsemaskin
-    Benytte 0,8mm tykt materiale fremfor 0,7mm
-    Maks rankebredde på cc 500mm
-    Bruk av vinkelfals som system

I tillegg kan følgende elementer ha betydning:

-    Valg av overflate (forpatinert kontra Bright rolled)
-    Pant og stabilt underlag til kledningen
-    Forprodusere ranker på verksted
-    Utførende arbeider langsommere og noe mer nøye med fasader

Ønsker man fasader som ikke er båndtekket kledning  men kledning utført med paneler eller kassetter og de skal være flimmerfrie går det meget bra med RHEINZINK hvor bredden er opp til maks 333mm bredde. Over det bør man vurdere løsninger med en backing. Det finnes flere blikkenslagerbedrifter som jobber med det samt spesialbedrifter som bare produserer paneler og kassetter eller paneler med en backing. Petal As fra ViK i Sogn er en slik bedrift. RHEINZINK har et godt samarbeide med dem og dette nyhetsbrevets prosjekt viser et slikt arbeide.

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440