Sedumtak

I den senere tid har vi sett flere bygninger hvor det er benyttet Sedum tak. I den forbindelse har RHEINZINK tatt frem en del detaljer som viser gode overganger fra Sedum taket til møne, vindski og takfotavslutning. RHEINZINK er en optimal samarbeidspartner med Sedumtak, da slike tak har i likhet med Rheinzink minimalt med vedlikehold, veier lite og er meget miljøvennlig. Vil du vite mer om Sedumtak så finner du flere leverandører av dette på nettet. For detaljer kontakt oss.

Download

Download
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
Copings and Connections (Design and Application)
4 MB PDF English 23.02.16


RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440