Merknader om personvern

RHEINZINK personvernerklæring

Takk for at du besøker vår hjemmeside. Her vil vi gi deg verdifulle opplysninger om våre produkter til bruk på tak og fasader og gi deg faglige råd.

Vi tar vern av dine personlige data alvorlig, og vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker våre internettsider. Vern av din personlige sfære er av største betydning for RHEINZINK GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 90, D-45711 Datteln. Derfor er det en selvfølge for oss å overholde bestemmelsene i personvernloven. Våre medarbeidere er forpliktet til å følge personvernloven og kurses regelmessig på områdene personvern og datasikkerhet. I det følgende vil vi kort presentere hvordan vi verner dataene dine, og hva det betyr for deg når du bruker våre nett-tilbud. Selvfølgelig tar vi hensyn til bestemmelsene i den tyske personvernloven (BDSG), den tyske telemedieloven (TMG) og andre personvernbestemmelser.

Når det gjelder dine personlige data, kan du stole på oss. De blir behandlet i vårt datasenter i Tyskland i henhold til høye sikkerhetsstandarder og kryptert i samsvar med den nyeste teknologien før de overføres til datterselskaper og partnerselskaper.

Tilgangsdata

Når noen går inn på våre internettsider, får RHEINZINK GmbH & Co. KG tilgangsdata som lagres for kontroll og backup grunner men gir ikke oss, som hjemmeside operatør, retten til å indentifisere personer i forhold til:

 • navnet på din internettleverandør
 • hvilket land du kommer fra
 • nettstedet du besøker oss fra,
 • søkebegrepet, når du kommer til siden vår via en søkemaskin
 • nettstedene du ser på hos oss
 • brukerverktøyet (nettsøker, driftssystem) du har brukt for å få tilgang
 • filer som du har lastet ned fra siden vår (f.eks. PDF- eller Word-dokumenter)
 • varighet samt
 • dato og klokkeslett for besøket og
 • din IP adresse

Informasjonen fra disse punktene blir analysert av RHEINZINK GmbH & Co.KG og gir oss muligheten til å optimalisere våre tilbud og vår hjemmeside.

Personrelaterte data

Personrelaterte data er opplysninger som brukes eksplisitt til å fastslå din identitet. I henhold til § 3, Para. 1 Federal Data Protection Act (BDSG), så kan personlig informasjon inkludere f. eks. ditt navn, adresse eller e post. Vi lagrer personrelaterte data i tillegg til tilgangsdata bare når du har gitt oss dem frivillig, f.eks. i forbindelse med en registrering, en spørreundersøkelse, en konkurranse, en kontaktforespørsel, bestilling av nyhetsbrev eller for å gjennomføre en nettbestilling. Personrelaterte data brukes dessuten bare i nødvendig omfang og bare til de formål som du har samtykket til eller som er tillatt etter loven. For sikker overføring av dataene dine bruker RHEINZINK GmbH & Co. KG krypteringsprosesser i sikre områder. Det vil si at kommunikasjonen mellom din nettleser og f.eks. vårt bestillingssystem ikke kan leses av andre på internett. Bruk av vårt bestillingssystem gjelder for øvrig som samtykke til at RHEINZINK GmbH & Co. KG og selskapets partnere kan lagre og bruke dine data.

Hvis du har meldt deg på med e-postadressen din for å få vårt nyhetsbrev, bruker vi e-postadressen din i tillegg til å sende deg nyhetsbrev også til egne reklameformål helt til du avbestiller nyhetsbrevet.

Deling av persondata med andre

På visse områder informerer RHEINZINK GmbH & Co. KG tjenester sammen med utvalgte partnere. Disse partnerne er underlagt de samme strenge personvernbestemmelsene. Personrelaterte data gis bare videre

 • ved bearbeiding av oppdragsdata som f.eks. nettbestillinger
 • i enkelttilfeller, for å kunne yte den servicen du trenger

Andre opplysninger, som f.eks. opplysninger om interesser som du har gitt frivillig, gir RHEINZINK GmbH & Co. KG ikke videre til andre. Persondata overføres bare til statlige institusjoner og myndigheter i forbindelse med lovbestemte eller rettslige pålegg.

Lenker

Ved siden av på nettsiden vår finner du lenker til nettsteder fra andre tilbydere, særlig våre samarbeidspartnere. I disse tilfellene ledes du direkte fra vår nettside til nettsiden til den andre tilbyderen. Du ser det bl.a. på at URL skifter. Når du ledes videre via en link til nettstedet til en av våre samarbeids- eller markedsføringspartnere, så er bruken av dataene dine underlagt personvernreglene i vedkommende bedrift. Vi kan ikke påta oss ansvaret for at dataene dine behandles fortrolig, da vi ikke har noen innflytelse på at vedkommende bedrift overholder personvernbestemmelsene.

Informasjons- og angrerett

Hvis du skriftlig ber RHEINZINK Norge om å korrigere, slette eller slutte å bruke dine personopplysninger, vil vi selvfølgelig gjennomføre dette omgående. Hvis du er registrert som bruker, gir vi deg også muligheten til å se dataene selv og eventuelt å slette eller endre dem.

Visse tjenester på vår nettside kan du bare bruke hvis du samtykker til at dataene dine bearbeides og gis videre. Dette gjelder særlig bestilling av prospekt eller informasjon.

Du kan når som helst, gratis og uten å oppgi grunn få opplysninger om hvilke data om deg som er lagret hos oss. Du kan når som helst få sperret, korrigert eller slettet dataene dine hos oss og nekte å akseptere den anonymiserte eller pseudonymiserte datainnsamlingen og -lagringen til optimaliseringsformål på vår nettside. I tillegg kan du når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt oss til å gi data videre, samle inn data og til å bruke data, uten å oppgi noen grunn. Vennligst henvend deg skriftlig til nedenstående adresse:

RHEINZINK
Martin Linges Vei 25, 1330 Fornebu

Bruk av informasjonskapsler (cookies) ved bruk av Google-Analytics

Vår nettside bruker Google-Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. Google-Analytics bruker såkalte informasjonskapsler (cookies). De gjør tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikrere eller gjør det mulig å bruke bestemte funksjoner. For eksempel registreres opplysninger om driftssystem, om nettleser, IP-adressen din, nettsiden du var inne på før vår (referrer-URL) og dato og klokkeslett for ditt besøk på nettsiden vår. Opplysningene som skapes med denne tekstfilen om bruken av vår nettside, overføres til Googles server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av vår nettside, for å sette sammen rapporter om nettsideaktiviteten for nettsidedriverne og for å frembringe ytterligere tjenester som er forbundet med nettsidebruken og internettbruken. Så fremt dette er bestemt ved lov eller i den grad andre bearbeider disse dataene på oppdrag fra Google, vil Google også gi denne informasjonen videre til andre. Denne bruken skjer anonymisert eller pseudonymisert. Nærmere opplysninger om dette finner du på Google direkte www.google.com/intl/de/privacypolicy.html.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du bli informert om aktivering av informasjonskapsler, avgjøre fra gang til gang om de skal aktiveres eller prinsipielt deaktivere informasjonskapsler. Nærmere opplysninger om dette finner du i bruksveiledningen til nettleseren din. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til nettsiden vår være innskrenket. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er svært små tekstfiler som lagres på PC-en din når du beveger deg på internettportalene til RHEINZINK. De brukes utelukkende til å skjelne din PC fra andre PC-er som har tilgang samtidig. Bruken av informasjonskapsler er uunngåelig for å personalisere servicen på våre nettportaler. Våre informasjonskapsler inneholder ingen personspesifikke opplysninger. Informasjonskapsler som våre servere har lagt igjen, kan dessuten bare leses av oss og ingen fremmed nettside. De fleste nettleserne er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Hvis du ikke vil utnytte fordelene med informasjonskapsler, kan du deaktivere denne funksjonen i nettleseren din. Vennligst ta hensyn til de individuelle innstillingsmulighetene i nettleseren din. Naturligvis kan du også se på nettsiden vår uten informasjonskapsler. Men det kan føre til innskrenket funksjon for tilbudene våre.

Er informasjonskapsler farlige?

Informasjonskapsler utgjør ingen fare for datamaskinen din. Noen firmaer som bruker denne teknologien, samler inn data til markedskartleggings- og reklameformål. Våre informasjonskapsler tjener bare formålet som er beskrevet over. Du kan enten stille inn nettleseren din slik at den kan motta våre informasjonskapsler eller bruke nettportalene våre uten infokapselfunksjonalitet. Men i det tilfellet kan ikke de opplysningene du allerede har gitt, lagres til senere forespørsler, slik at du må legge inn opplysningene på nytt.

Informasjonskapsel-varsler

Nettleseren din er muligens stilt inn slik at den viser et varsel  hver gang den mottar en informasjonskapsel. Fordi informasjonskapselen må sendes for hver enkelt side du går inn på på RHEINZINK-portalen, er denne meldingen svært forstyrrende. Derfor bør du slå av disse varslene i nettleseren din.

Annet aktivt innhold (f.eks. JavaScript, ActiveX)

JavaScript, ActiveX eller andre kontrollelementer og skriptspråk på nettsider, som kan inneholde implementerende elementer, kan du når som helst deaktivere via nettleseren din av sikkerhetsgrunner. Man kan navigere på nettsidene våre også uten JavaScript.

Datasikkerhet

RHEINZINK anvender tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine som vi forvalter, mot tilfeldige eller forsettlige manipuleringer, tap, ødeleggelse eller mot tilgang fra uvedkommende personer. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i takt med den teknologiske utviklingen.

Dine personlige data lagres på RHEINZINK-serverne i Tyskland.

Ansvarsfraskrivelse ved skader

For skader som oppstår som følge av bruk av vår internettportal og vår nettbutikk, uansett hva disse skyldes, kan vi bare holdes ansvarlig ved forsett eller grov uaktsomhet fra våre rettslige representanter, ledende ansatte eller andre medvirkere. Dette gjelder også i tilfeller ved brudd på plikter fra preliminær avtale eller kontraktsforpliktelser, ved en handling som ikke er tillatt samt ved feil og følgeskader etter feil.

Vi kan eventuelt bare holdes ansvarlig i den grad de oppståtte skadene kunne forutses. Vårt ansvar er i hvert tilfelle dessuten begrenset etter beløpet til EUR 3.000,00 per skadetilfelle.

De ovenstående ordningene gjelder ikke dersom og i den utstrekning skaden skyldes at en av våre rettslige representanter, ledende ansatte eller en av våre andre medvirkere på forsettlig vis eller ved grov uaktsomhet har sviktet en plikt som er vesentlig for oppnåelse av avtalens formål. Krav vil også være uberørt i tilfelle av ondsinnet fortielse, fra en (beskaffenhets-)garanti i henhold til § 444 i den tyske sivillovboka (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)), ved skader som følge av død eller skader på liv og helse samt ved krav i henhold til produktansvarsloven. 

Gjennomføring og overholdelse av disse personvernerklæringene

RHEINZINK GmbH & Co. KG forplikter seg til å overholde de ovennevnte punktene om personvern som beskrevet. Dersom du har spørsmål angående bearbeidingen av dine personlige data, kan du henvende deg til vår personvernansvarlige som også står til disposisjon for spørsmål om opplysninger, forslag eller klager:

RHEINZINK, Martin Linges Vei 25, 1330 Fornebu

Ved personvernspørsmål kan du også sende e-post til info@rheinzink.no

På denne adressen står vi også gjerne til disposisjon for ytterligere spørsmål om våre anvisninger om personvern og om behandlingen av dine personlige data.

Forbehold

Vennligst vær oppmerksom på at våre personvernbestemmelser kan måtte endres på grunn av endringer i tjenestene våre eller på grunn av endringer i den tyske personvernloven. Dersom personvernerklæringen endres, vil du bli informert per e-post til den e-postadressen du har oppgitt, og vi vil eventuelt be deg gi ditt samtykke på nytt til de endrede reglene. 

Fornebu, Februar 2015

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 9265 3500