Materialet vårt

Materialet RHEINZINK

RHEINZINK er et merkenavn for titansink, fremstilt etter bestemmelsene i NS-EN 988. Basis for legeringen består av elektrolytisk finsink med en renhetsgrad på 99,995 % iht. NS-EN 1179. I legeringen tilsettes små, klart definerte mengder av kobber og titan. Legeringens sammensetning er, i tillegg til andre faktorer, for det første viktig for de materialteknologiske egenskapene, for det andre for fargen på RHEINZINK-patinaen.

I en eneste, kontinuerlig arbeidsprosess blir råstoffet smeltet, støpt og så rullet opp på en stålhylse i en jevn og feilfri materialkvalitet. Disse rullene fungerer som universelt utgangsprodukt i den videre bearbeidingen. For fremstilling av det høyverdige RHEINZINK-takrennesortimentet og til produksjon av ferdigdeler til taktekking og fasadekledning inkludert de nødvendige monteringsprofilene.

RHEINZINK kan leveres i 3 forskjellige produktlinjer: RHEINZINK – CLASSIC, -prePATINA og – artCOLOR.

Til produktsegmentene

Materialegenskaper

 • Tetthet (spes. vekt): 7,2 g/cm3
 • Smeltepunkt: 418 °C
 • Rekrystalliseringsgrense: > 300 °C
 • Utvidelseskoeffisient i valselengderetningen: 2,2 mm/m x 100 K
 • Utvidelseskoeffisient i valsetverretningen: 1,7 mm/m x 100 K
 • Elastisitetsmodul ≥ 80.0000 N/mm²
 • ikke magnetisk
 • ikke brennbarProduktsertifisering

Europeisk standard forplikter produsenter til å sertifisere produkter. Våre RHEINZINK-produkters ekthet sertifiseres med følgende merker.

 • RHEINZINK-plater og bånd: fortløpende stempling med fargestempel på undersiden av metallet
 • Takrenner og nedløpsrør: fortløpende stempling med pregestempel.
 • Tilbehør til takrenner: med pregestempel. 
 • Paller med takrenneprodukter: Etiketter på emballasjen med utførlige produktdata.


Et viktig kjennetegn på kvalitet er vårt RHEINZINK-pregestempel som du finner på våre takrenneprodukter. Dette systemet med sine nesten 500 deler er tilpasset hverandre når det gjelder dimensjoner og passer dermed garantert nøyaktig sammen.

Kvalitet

 • QUALITY ZINC
 • DIN ISO 9001:2008-sertifisert
 • DIN ISO 14001:2004-sertifisert
 • DIN EN 16001:2009-sertifisert

Mange års erfaring kombinert med en konstant evne til nytenkning gir RHEINZINK-produktene fremragende material- og produksjonskvalitet. Den patenterte bredbånd-støpe-valselinjen og de kontinuerlige kontrollene av de enkelte produksjonsfasene, av alle mekanisk-teknologiske egenskaper og materialets måltoleranser borger for en jevnt over høy kvalitetsstandard.

Alle RHEINZINK-produkter er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og underlagt frivillig kontroll av TÜV Rheinland etter den strenge QUALITY ZINC-kriteriekatalogen. Dette anerkjente tyske kontrollselskapet har utviklet en egen kvalitetsetikett for byggsink. Kvalitetskriteriekatalogen inneholder alle materialparametre og tillatte toleranser angående kvaliteten på halvfabrikata (coil og plater). Seks ganger i året gjennomfører en kontrollør fra TÜV Rheinland uanmeldte kontroller.

Særlig gjenstand for kontrollene er de kvalitetskriteriene som overstiger kravene i standarden, f.eks. de mindre tillatte tykkelsesavvikene på bare ±0,02 mm, de mindre lengde- og breddetoleransene på +2,0/-0 mm og økt strekkgrense (Rp 0,2).

Vi dokumenterer miljøbevisst håndtering gjennom innføring av miljøstyringssystemet ISO 14001:2004, kontrollert og sertifisert av TÜV Rheinland, og videre gjennom innføring av energistyring i henhold til DIN EN 16001. Målet vårt er å spare energi, ta vare på ressursene, og holde miljøpåvirkningen av våre produkter så lav som mulig.

Produkterklæring

Samsvarserklæring/CE-merke

Som produsent av tak- og fasadeprodukter er vi forpliktet til å erklære at våre produkter er i samsvar med eksisterende, harmoniserte europeiske standarder. Denne erklæringen gjelder både våre ikke-selvbærende fals- og klikklist-baner og ruter. Disse produktene karakteriseres som "brukbare" i betydningen i §5 i den tyske byggeproduktloven. CE-merkingen legger vi ved forsendelsesdokumentene.

REACH-rådsforordning EF/1907/2006

Innenfor rammene av REACH-rådsforordning EF/1907/2006 er alle stoffer med en produksjonsmengde > 1 t/år i Europa registreringspliktige. I henhold til art. 33 i forordningen må dessuten produsentene av produkter som inneholder stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) i en mengde på > 0,1% iht. art. 57 ff. evt. vedlegg XIV i forordningen, opplyse kundene sine om disse stoffene og stille informasjon om sikker bruk av disse produktene til rådighet.

For våre RHEINZINK-produkter gjelder følgende:

 • RHEINZINK-produkter er ikke registreringspliktige i henhold til denne rådsforordningen, da det dreier seg om produkter og ikke om stoffer.
 • Våre råstoffleverandører har forhåndsregistrert sine stoffer som omfattes av REACH-forordningen, og kommer til å registrere dem innenfor den fastsatte tidsrammen.
 • RHEINZINK-produkter inneholder ingen SVHC i konsentrasjoner > 0,1% og er dermed ikke registreringspliktige.

Vår REACH-erklæring finner du i nedlastingsfeltet.

Miljøprodukterklæring iht. ISO 14025 type III & EN 15804

Sertifisering av nybygg etter bærekraftkriterier får en stadig større betydning verden over. Forskjellige sertifiseringssystemer, som for eksempel DGNB, LEED eller BREEAM, benytter verifiserte produktdata fra produktspesifikke erklæringer eller fra generelle databaser, til beregning av bygningers øko-balanse. Vi satser på åpenhet og sanne data og har av den grunn blitt tildelt miljøprodukterklæringer iht. ISO 14025 type III og EN 15804 til våre produktlinjer PATINA LINE, PROTECT LINE og INTERIEUR LINE.

Les mer om de miljøvennlige egenskapene til RHEINZINK...

Informasjonsskriv

Under Downloads vil du finne diverse informasjonsskriv om materialet vårt. Det være seg om; Materialet, Rengjøring, Misfarging, Korrosjon, Strukturmatter, Svettevannskorrosjon og hvitrust.

Skrivene er ment som veiledninger i forhold til nevnte tema. Vi vil allikevel anbefale dere om å ta kontakt med oss hvis noe har gått galt.

Produkterklæringer
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18


RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440