Rutetekning

Hier steht ein alternativer Text
  • Imponerende optisk presentasjon
  • Spiss-, kvadrat- og storruter
  • Variabel i former og dimensjoner
  • Individuell fremstilling av hvert prosjekt
  • Tilpasning til komplekse bygningsformer og nærmest alle buer er mulig
  • Indirekte, skjult innfesting ved hjelp av klammer

RHEINZINK-Kvadrat- og spissruter

Kvadrat- og spissruter danner gruppen av RHEINZINKs småruter. På grunn av det lille formatet på de enkelte elementene finnes det løsninger også for geometrisk kompliserte bygningskonstruksjoner. Dermed er det blant annet også helt problemfritt å kle gavler, arker, pipehatter eller takkanter med småruter.

En videreutvikling av spiss- og kvadratrutene er RHEINZINKs storruter. Med en spesiell stor sikt- eller dekkflate brukes de hovedsakelig på store fasadeflater. RHEINZINK-Storruter gir arkitekten mange muligheter til å utforme bygningen. Den kan legges i forskjellige bredder – vertikalt, horisontalt og diagonalt. Ved hjelp av variabel falsforskyvning får man enda flere, nærmest ubegrensede utformingsmuligheter. Også komplekse bygningsformer med konvekst eller konkavt grunnriss kan la seg realisere.Download
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
VAPOwall (Product Information)
503 KB PDF English 20.06.18
  
Großrauten (Planung und Anwendung)
5 MB PDF English 03.03.20


RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440