Lommefalspanel

Lommefalspanel i Rheinzink
  • Interessant, formpregende fasadeoppdeling
  • Varig værbeskyttelse av bygningen med luftet underkonstruksjon
  • Leggeretning vertikal, horisontalt eller diagonal
  • Fritt valg av monteringsbredder mellom 200 mm og 333 mm
  • Varierende fugebredde 0–30 mm
  • Panellengder opptil 4000 mm
  • Også avrundede flater kan realiseres
  • Enkel, rask montering med not- og fjærprinsipp
  • Skjult innfesting
  • Anbefales kun som en stående fasade

RHEINZINK lommefalspanel

Den spesielle fordelen med lommefalspanelet ligger i at aksemålet kan velges fritt mellom 200 mm og 333 mm og i de variable fugebreddene på 0–30 mm. I forbindelse med fleksibiliteten når det gjelder leggeretning eller i kombinasjon med RHEINZINK horisontalpanel gir lommefalspanelet arkitekten usedvanlig stort spillerom når utformingsideene skal settes ut i livet.Download
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
VAPOwall (Product Information)
503 KB PDF English 20.06.18
  
Reveal Panel (design and application)
2 MB PDF English 04.07.18


RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440