Rutetekning

Kaplan residence, Illinois, USA med Rheinzink ruter
  • Til takvinkler fra 10°
  • Imponerende optisk presentasjon
  • Spiss-, kvadrat- og storruter
  • Variabel i former og dimensjoner
  • Kan fremstilles håndverksmessig og industrielt
  • Tilpasning til komplekse takformer og nærmest alle avrundinger er mulig
  • Optimal bruk ved tårntekking, tak på boliger, fasader, både på nye prosjekter og til rehabiliteringer

RHEINZINK-Kvadrat- og spissruter

Kvadrat- og spissruter danner gruppen av RHEINZINKs småruter. I motsetning til plater eller shingel med liknende optisk virkning har de forkanter på oversiden og bakkanter på undersiden i form av enkle falser. De kan fremstilles både håndverksmessig og industrielt, og takket være deres lille format oppstår det sikre og optisk overbevisende løsninger selv ved geometrisk mer kompliserte bygningskonstruksjoner. Nærmest alle buer er mulige uten problemer. Småruter brukes derfor på de klassiske bruksområdene som kledning av tårn, arker og pipehatter.

RHEINZINK-Storruter gir arkitekten mange muligheter til gi bygningen en anderledes struktur. Den kan legges i forskjellige bredder – vertikalt, horisontalt eller diagonalt. Ved hjelp av variabel falsforskyvning får man enda flere, nærmest ubegrensede utformingsmuligheter. Komplekse bygningskonstruksjoner med konveks og konkav fasong lar seg likeledes realisere med dette taksystemet.

Download
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
AIR-Z og VAPOZINC
404 KB PDF Norsk 06.04.16
  
RHEINZINK Sjekklist for blikkenslagere innen falseteknikk
3 MB PDF Norsk 09.05.14


Downloads
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
Großrauten (Planung und Anwendung)
6 MB PDF Deutsch 06.02.20


RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440