Vinkelfals

Libeskind Villa med vinkelfals i Rheinzink
  • Levende og elegant struktur, også på store flater
  • Koniske flater, konkavt og konvekst avrundede flater kan også utføres
  • Kan brukes på takvinkler fra 25° (35° i snørike områder)
  • Markant inndeling av takflatene med ca. 12 mm bredde på falsen
  • Enkel og rasjonell legging
  • Regnsikker bandtekking
  • Bruk av forprofilerte baner
  • Mulig med banelengder opptil 16,0 m

RHEINZINK vinkelfals

RHEINZINK-Clipfix

Vinkelfals er en forholdsvis ny utvikling på området for tradisjonell blikkenslagerteknikk. Først i begynnelsen av 1900-tallet ble den vanlig å finne i faglitteraturen. Ved takvinkler over 25° evt. over 35° i snørike områder er dette den anbefalte falsen. Grunnet den enkle lukkingen av vinkelfals blir bevegeligheten i falsene bedre, enn med den tradisjonelle dobbeltfals, ved  temperaturbetingede lengdeendringer. Som resultat får man en overflate med redusert bølgedannelse.

Dermed kommer vinkelfals fortrinnsvis til anvendelse på mer synlige områder av svært hellende metalltak og f.eks. på brystninger, attikaer (takutstikk / takoppløft) eller den bratte delen av mansardtak; enten det gjelder klassisk vertikal, skrå eller horisontal anvendelse. Siden denne falsen er bredere enn dobbeltfals, får også objekter med store flater en mer levende og markant struktur med vinkelfals.

Download
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
RHEINZINK FALSETEKNIKK
1 MB PDF Norsk 28.06.16
  
RHEINZINK Sjekklist for blikkenslagere innen falseteknikk
3 MB PDF Norsk 09.05.14
  
AIR-Z og VAPOZINC
404 KB PDF Norsk 06.04.16
  
CLIPFI X ":= & KLAMMER
333 KB PDF Norsk 31.03.20


Download
Merk for nedlasting. Se på først? Klikk på tittel be om å få den per post også Størrelse Type Språk Endring
Velg alle Velg alle
  
Roofing (brochure)
3 MB PDF English 20.02.19


RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440